Laps ei näe vahet

Mürgistusteabekeskuse ennetuskampaania

Üle poole kõnedest, mis tehakse Mürgistusteabekeskuse infoliinile, on seotud alaealiste mürgistusjuhtumitega, millest enamuse moodustavad 0-8 aastaste laste mürgistused. Väikelaste vanematele suunatud kampaanias keskendusime kolme peamise ohuallika (kodukeemia, ravimid ja kemikaalid) aadresseerimisele, et teadvustada tõsisasja – laps ei tee kommidel ja kodukeemial vahet.

Illustreerisime seda murekohta ilma selleta, et peaksime illustreerima negatiivseid tagajärgi. Oluliline on pakkuda reklaamidega selget lahendust ning adresseerida majapidamises valitsevaid ohte lühidalt, sest tegemist on massimeedia kampaaniaga.

Kõnealune loovlahendus võimaldas seda teha tõhusalt nii välimeedias kui digikanalites. Nii staatiliselt kui interaktiivselt.