Deary

Uue brändi loomine

Deary bränd baseerub kahel järeldusel analüüsist. Esiteks, kõige suurema potentsiaaliga tarbijagrupp fleksitaarlased (vähendavad piima ja liha kogust oma toidulaual, aga ei plaani neist loobuda täielikult). Segment, mis kasvab kõige kiiremini, aga kus lojaalsus on madal, sest alles kujundatakse oma harjumusi ning eelistusi. Teiseks, ei ole mõtet otseselt piimale vastanduda. Seda võis teha siis, kui taimsete piimatoodete turgu alles avastati, aga enam mitte. Seda kinnitasid ka meie fookusgrupi intervjuudes UK esindaja (Suurbritannia on Euroopa suurim plant-based turg), öeldes selgelt, et kaerapiim on normaalsus, mitte lehmapiimale vastanduv alternatiiv.

Erinevaid insighte testisime fookusgruppides, kus joonistus välja kaks olulist teemat. Kategooriat peab kõige atratiivsemaks noorem tarbijaskond, fleksitaarlaste seas on rohkem naisi ja taimse toote ostmise põhikäivitaja ei ole kliimaküsimus. Pigem domineeris ootus, et bränd oleks positiivne. Seega “teaching and preaching” on suurtootjate brändide puhul out.
Deary brändi visuaalsed võtted on loodud nii, et bränd töötaks kultuuri- ja keeleüleselt ning oleks digitaalsetes kanalites toimiv ja lihtsalt rakendatav. Pakend ja kommunikatsioon räägivad ühtset lugu, et suurendada uue brändi märgatavust ja äratundmist nii busspeatuses kui poeleti ees seistes. Case-study-ga tutumiseks scrolli lõpuni.